XPCR | Skole

Ofte stilte Spørsmål

Kunsten å teste på steder med samlinger der forenkler sporing om nødvendig. Testing ved skoler, høyskoler og universiteter kan være preventivt for smitte ved større forsamlinger.

XPCR har personell som fjernunderviser personell til å bli sertifisert til å kunne utføre tester. Kontakt XPCR for mer informasjon

Den forhandleren som inngikk avtale har lisens på å tilby tilbehør og testutstyr. Kontakt XPCR dersom det er behov for direkte leveranse.

Dette er individuelt. Hør på deres offentlige myndigheters anbefalinger. Dersom symptomer oppstår etter negativt resultat bør en testes på nytt etter noen dager.

Send oss en melding

Kontakt oss for mer informasjon eller kunnskap rundt .testing på skoler og universiteter