XPCR | Hotel

Ofte stilte spørsmål

Viktigheten ved å opprettholde drift på hoteller og overnattingsplasser er rutinemessig testing. Dette kan gjøres av resepsjoner ved ankomst av gjester. På den måten sikrer en seg mot nedstenging og karantere ved mulig utbrudd.

Ved korrekt opplæring av ansvarlig peroonal eller hos XPCR kan en med god hell benytte seg av egne hotellansatte til å utføre tester ved bruk av XPCR.

Dersom hotell eller overnsttinsstedet vil bruke XPCR testing som en indigasjon på smitteritt hotell er det ingenting som står i veien for dette. Forutsetning er er at det forleigger en gydlig avtale med XPCR.

Dersom en besøkene på deres hotel opplever positivt resultat skal vedkommende kontakte lege eller sykehus og ellers anmodes om isolasjon.

Kontakt oss

Send oss spørsmål eller henvendels og vi vil svare ved første anledning